30 de abr. de 2014

Convocatoria no proxecto experimental Educación Dixital 2014/15

     Segundo a Resolución do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convócase a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital no curso 2014/15.
      O proxecto Educación Dixital E-DIXGAL trata de fomentar a utilización do equipamento das aulas Abalar. O prazo para presentar as solicitudes é dun mes desde que sae publicado no DOGA. Vai destinado aos centros adscritos á rede Abalar que impartan ensinanzas de 5º de Educación Primaria no vindeiro curso.


Ningún comentario:

Publicar un comentario